بهترین سرمایه‌گذاری که با پس‌اندازتان میکنید چیست؟

اوراق بهاردار :
1 نفر - 4.761%
سکه و طلا :
2 نفر - 9.523%
سهام :
4 نفر - 19.04%
ملک و مسکن :
7 نفر - 33.33%
سپرده گذاری نرد بانکها :
1 نفر - 4.761%
تاسیس واحد تجاری :
1 نفر - 4.761%
خرید ارز :
5 نفر - 23.80%